Qingyao Ai

Publications

Haitao Li, Yunqiu Shao, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Yixiao Ma, Yiqun Liu
arXiv preprint arXiv:2310.17609  ·  26 Oct 2023
Bulou Liu, Yiran Hu, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Yueyue Wu, Chenliang Li, Weixing Shen
Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management  ·  21 Oct 2023
Beining Wang, Ruizhe Zhang, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Min Zhang, Yiqun Liu
arXiv preprint arXiv:2310.04735  ·  07 Oct 2023
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Zhijing Wu, Haitao Li, Yiqun Liu, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Shaoping Ma
arXiv preprint arXiv:2309.17078  ·  29 Sep 2023
Kaiyuan Zhang, Ziyi Ye, Qingyao Ai, Xiaohui Xie, Yiqun Liu
arXiv preprint arXiv:2309.15515  ·  27 Sep 2023
Yunqiu Shao, Haitao Li, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Qingyao Ai, Jiaxin Mao, Yixiao Ma, Shaoping Ma
ACM Transactions on Information Systems  ·  25 Jul 2023
Haitian Chen, Qingyao Ai, Zhijing Wu, Zhihong Wang, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma, Juan Hu, Naiqiang Tan, Hua Chai
Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  19 Jul 2023
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Haitao Li, Shuaiqiang Wang, Yiqun Liu, Dawei Yin, Shaoping Ma
arXiv preprint arXiv:2306.02371  ·  04 Jun 2023
Tao Yang, Zhichao Xu, Zhenduo Wang, Qingyao Ai
arXiv preprint arXiv:2305.16637  ·  26 May 2023
Tao Yang, Cuize Han, Chen Luo, Parth Gupta, Jeff M Phillips, Qingyao Ai
arXiv preprint arXiv:2305.16606  ·  26 May 2023

“∗” means equal contribution