Qingyao Ai

Publications

2024

Yixiao Ma, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Yunqiu Shao, Min Zhang, Shaoping Ma
ACM Trans. Inf. Syst.
Yunqiu Shao, Haitao Li, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Qingyao Ai, Jiaxin Mao, Yixiao Ma, Shaoping Ma
ACM Trans. Inf. Syst.
Zhumin Chu, Qingyao Ai, Yiteng Tu, Haitao Li, Yiqun Liu
CoRR
Yan Fang, Qingyao Ai, Jingtao Zhan, Yiqun Liu, Xiaolong Wu, Zhao Cao
Thirty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2024, Thirty-Sixth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence, IAAI 2024, Fourteenth Symposium on Educational Advances in Artificial Intelligence, EAAI 2014, February 20-27, 2024, Vancouver, Canada
Weihang Su, Qingyao Ai, Xiangsheng Li, Jia Chen, Yiqun Liu, Xiaolong Wu, Shengluan Hou
Thirty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2024, Thirty-Sixth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence, IAAI 2024, Fourteenth Symposium on Educational Advances in Artificial Intelligence, EAAI 2014, February 20-27, 2024, Vancouver, Canada
Ziyi Ye, Jingtao Zhan, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Maarten de Rijke, Christina Lioma, Tuukka Ruotsalo
CoRR
Ruizhe Zhang, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Yueyue Wu, Beining Wang
CoRR
Bangde Du, Ziyi Ye, Zhijing Wu, Qingyao Ai, Yiqun Liu
CoRR
Weihang Su, Changyue Wang, Qingyao Ai, Yiran Hu, Zhijing Wu, Yujia Zhou, Yiqun Liu
CoRR
Zhichao Xu, Hansi Zeng, Juntao Tan, Zuohui Fu, Yongfeng Zhang, Qingyao Ai
ACM Trans. Inf. Syst.

2023

Ziyi Ye, Xiaohui Xie, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Zhihong Wang, Weihang Su, Min Zhang
CoRR
Ziyi Ye, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Min Zhang, Christina Lioma, Tuukka Ruotsalo
CoRR
Weihang Su, Qingyao Ai, Yueyue Wu, Yixiao Ma, Haitao Li, Yiqun Liu
CoRR
Haitao Li, Yunqiu Shao, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Yixiao Ma, Yiqun Liu
CoRR
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Zhijing Wu, Haitao Li, Yiqun Liu, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Shaoping Ma
CoRR
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Haitao Li, Shuaiqiang Wang, Yiqun Liu, Dawei Yin, Shaoping Ma
CoRR
Tao Yang, Cuize Han, Chen Luo, Parth Gupta, Jeff M. Phillips, Qingyao Ai
CoRR
Dan Luo, Lixin Zou, Qingyao Ai, Zhiyu Chen, Chenliang Li, Dawei Yin, Brian D. Davison
CoRR
Haitao Li, Changyue Wang, Weihang Su, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Yiqun Liu
CoRR
Jia Chen, Haitao Li, Weihang Su, Qingyao Ai, Yiqun Liu
CoRR
Zhenduo Wang, Zhichao Xu, Qingyao Ai, Vivek Srikumar
CoRR
Haitao Li, Jia Chen, Weihang Su, Qingyao Ai, Yiqun Liu
CoRR
Ruizhe Zhang, Qingyao Ai, Yueyue Wu, Yixiao Ma, Yiqun Liu
CoRR
Zhichao Xu, Hemank Lamba, Qingyao Ai, Joel R. Tetreault, Alex Jaimes
CoRR
Zhenduo Wang, Yuancheng Tu, Corby Rosset, Nick Craswell, Ming Wu, Qingyao Ai
Proceedings of the ACM Web Conference 2023, WWW 2023, Austin, TX, USA, 30 April 2023 - 4 May 2023
Dan Luo, Lixin Zou, Qingyao Ai, Zhiyu Chen, Dawei Yin, Brian D. Davison
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023.
Tao Yang, Zhichao Xu, Zhenduo Wang, Anh Tran, Qingyao Ai
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023.
Tao Yang, Zhichao Xu, Qingyao Ai
Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval in the Asia Pacific Region, SIGIR-AP 2023, Beijing, China, November 26-28, 2023
Beining Wang, Ruizhe Zhang, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Min Zhang, Yiqun Liu
Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval in the Asia Pacific Region, SIGIR-AP 2023, Beijing, China, November 26-28, 2023
Ruizhe Zhang, Qingyao Ai, Yueyue Wu, Yixiao Ma, Yiqun Liu
Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval in the Asia Pacific Region, SIGIR-AP 2023, Beijing, China, November 26-28, 2023
Zhumin Chu, Tetsuya Sakai, Qingyao Ai, Yiqun Liu
Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval in the Asia Pacific Region, SIGIR-AP 2023, Beijing, China, November 26-28, 2023
Qingyao Ai, Xuanhui Wang, Michael Bendersky
Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2023, Taipei, Taiwan, July 23-27, 2023
Haitian Chen, Qingyao Ai, Zhijing Wu, Zhihong Wang, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma, Juan Hu, Naiqiang Tan, Hua Chai
Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2023, Taipei, Taiwan, July 23-27, 2023
Haitao Li, Qingyao Ai, Jia Chen, Qian Dong, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian
Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2023, Taipei, Taiwan, July 23-27, 2023
Haitao Li, Qingyao Ai, Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Zheng Liu, Zhao Cao
Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2023, Taipei, Taiwan, July 23-27, 2023
Yixiao Ma, Yueyue Wu, Weihang Su, Qingyao Ai, Yiqun Liu
Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, EMNLP 2023, Singapore, December 6-10, 2023
Tao Yang, Zhichao Xu, Zhenduo Wang, Qingyao Ai
Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2023, Birmingham, United Kingdom, October 21-25, 2023
Bulou Liu, Yiran Hu, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Yueyue Wu, Chenliang Li, Weixing Shen
Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2023, Birmingham, United Kingdom, October 21-25, 2023
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Haitao Li, Shuaiqiang Wang, Yiqun Liu, Dawei Yin, Shaoping Ma
Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2023, Birmingham, United Kingdom, October 21-25, 2023
Qingyao Ai, Ting Bai, Zhao Cao, Yi Chang, Jiawei Chen, Zhumin Chen, Zhiyong Cheng, Shoubin Dong, Zhicheng Dou, Fuli Feng, Shen Gao, Jiafeng Guo, Xiangnan He, Yanyan Lan, Chenliang Li, Yiqun Liu, Ziyu Lyu, Weizhi Ma, Jun Ma, Zhaochun Ren, Pengjie Ren, Zhiqiang Wang, Mingwen Wang, Ji-Rong Wen, Le Wu, Xin Xin, Jun Xu, Dawei Yin, Peng Zhang, Fan Zhang, Weinan Zhang, Min Zhang, Xiaofei Zhu
AI Open

2022

Zhichao Xu, Anh Tran, Tao Yang, Qingyao Ai
CoRR
Jingtao Zhan, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Xiaohui Xie, Min Zhang, Shaoping Ma
CoRR
Zhichao Xu, Yi Han, Tao Yang, Anh Tran, Qingyao Ai
CoRR
Yixiao Ma, Qingyao Ai, Yueyue Wu, Yunqiu Shao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022
Tao Yang, Chen Luo, Hanqing Lu, Parth Gupta, Bing Yin, Qingyao Ai
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022
Yinqiong Cai, Jiafeng Guo, Yixing Fan, Qingyao Ai, Ruqing Zhang, Xueqi Cheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022
Zhenduo Wang, Qingyao Ai
ACM Trans. Inf. Syst.

2021

Zhenduo Wang, Qingyao Ai
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021.
Tao Yang, Qingyao Ai
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021.
Liang Pang, Qingyao Ai, Jun Xu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021
Keping Bi, Qingyao Ai, W. Bruce Croft
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021
Xiaoqiang Zhu, Kuang-chih Lee, Guorui Zhou, Biye Jiang, Zhe Wang, Ruiming Tang, Kan Ren, Qingyao Ai, Weinan Zhang
KDD '21: The 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Virtual Event, Singapore, August 14-18, 2021
Keping Bi, Qingyao Ai, W. Bruce Croft
ICTIR '21: The 2021 ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11, 2021
Zhichao Xu, Hansi Zeng, Qingyao Ai
ICTIR '21: The 2021 ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11, 2021
Hansi Zeng, Zhichao Xu, Qingyao Ai
Advances in Information Retrieval - 43rd European Conference on IR Research, ECIR 2021, Virtual Event, March 28 - April 1, 2021, Proceedings, Part I
Anh Tran, Tao Yang, Qingyao Ai
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021
Qingyao Ai, Lakshmi Narayanan Ramasamy
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021
Qingyao Ai, Tao Yang, Huazheng Wang, Jiaxin Mao
ACM Trans. Inf. Syst.

2020

Zhimeng Pan, Wenzheng Tao, Qingyao Ai
CoRR
Keping Bi, Qingyao Ai, W. Bruce Croft
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020
Liang Pang, Jun Xu, Qingyao Ai, Yanyan Lan, Xueqi Cheng, Jirong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020
Tao Yang, Shikai Fang, Shibo Li, Yulan Wang, Qingyao Ai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020
Zhichao Xu, Yi Han, Yongfeng Zhang, Qingyao Ai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020
Qingyao Ai, Yongfeng Zhang, Keping Bi, W. Bruce Croft
ACM Trans. Inf. Syst.
Jiafeng Guo, Yixing Fan, Liang Pang, Liu Yang, Qingyao Ai, Hamed Zamani, Chen Wu, W. Bruce Croft, Xueqi Cheng
Inf. Process. Manag.

2019

Yongfeng Zhang, Jiaxin Mao, Qingyao Ai
Companion of The 2019 World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019.
Yixing Fan, Qingyao Ai, Zhaochun Ren, Liangjie Hong, Dawei Yin, Jiafeng Guo
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019
Yongfeng Zhang, Jiaxin Mao, Qingyao Ai
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019.
Qingyao Ai, Xuanhui Wang, Sebastian Bruch, Nadav Golbandi, Michael Bendersky, Marc Najork
Proceedings of the 2019 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2019, Santa Clara, CA, USA, October 2-5, 2019.
Keping Bi, Qingyao Ai, W. Bruce Croft
Advances in Information Retrieval - 41st European Conference on IR Research, ECIR 2019, Cologne, Germany, April 14-18, 2019, Proceedings, Part I
Ruey-Cheng Chen, Qingyao Ai, Gaya Jayasinghe, W. Bruce Croft
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019.
Xiaohui Xie, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Maarten de Rijke, Qingyao Ai, Yufei Huang, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019.
Qingyao Ai, Daniel N. Hill, S. V. N. Vishwanathan, W. Bruce Croft
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019.
Keping Bi, Qingyao Ai, Yongfeng Zhang, W. Bruce Croft
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019.
Yukun Zheng, Yiqun Liu, Zhen Fan, Cheng Luo, Qingyao Ai, Min Zhang, Shaoping Ma
Data Inf. Manag.

2018

Qingyao Ai, Xuanhui Wang, Nadav Golbandi, Michael Bendersky, Marc Najork
CoRR
Yongfeng Zhang, Qingyao Ai, Xu Chen, Pengfei Wang
CoRR
Qingyao Ai, Keping Bi, Cheng Luo, Jiafeng Guo, W. Bruce Croft
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018
Qingyao Ai, Keping Bi, Jiafeng Guo, W. Bruce Croft
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018
Qingyao Ai, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, W. Bruce Croft
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018
Yongfeng Zhang, Xu Chen, Qingyao Ai, Liu Yang, W. Bruce Croft
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018
Qingyao Ai, Vahid Azizi, Xu Chen, Yongfeng Zhang
Algorithms
Qingyao Ai, Brendan O'Connor, W. Bruce Croft
Advances in Information Retrieval - 40th European Conference on IR Research, ECIR 2018, Grenoble, France, March 26-29, 2018, Proceedings

2017

Qingyao Ai, Susan T. Dumais, Nick Craswell, Daniel J. Liebling
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017
Qingyao Ai, Hamed Zamani, Stephen M. Harding, Shahrzad Naseri, James Allan, W. Bruce Croft
Proceedings of The Twenty-Sixth Text REtrieval Conference, TREC 2017, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-17, 2017
Qingyao Ai, Yongfeng Zhang, Keping Bi, Xu Chen, W. Bruce Croft
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Qingyao Ai, Hongteng Xu, Junchi Yan, Zheng Qin
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017
Yongfeng Zhang, Qingyao Ai, Xu Chen, W. Bruce Croft
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017
Kanika Narang, Susan T. Dumais, Nick Craswell, Daniel J. Liebling, Qingyao Ai
Proceedings of the 2017 Conference on Conference Human Information Interaction and Retrieval, CHIIR 2017, Oslo, Norway, March 7-11, 2017
Zeyang Liu, Jiaxin Mao, Chao Wang, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Jian-Yun Nie
Inf. Retr. J.

2016

Daniel Cohen, Qingyao Ai, W. Bruce Croft
CoRR
Qingyao Ai, Liu Yang, Jiafeng Guo, W. Bruce Croft
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016
Qingyao Ai, Liu Yang, Jiafeng Guo, W. Bruce Croft
Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on the Theory of Information Retrieval, ICTIR 2016, Newark, DE, USA, September 12- 6, 2016
Liu Yang, Qingyao Ai, Damiano Spina, Ruey-Cheng Chen, Liang Pang, W. Bruce Croft, Jiafeng Guo, Falk Scholer
Advances in Information Retrieval - 38th European Conference on IR Research, ECIR 2016, Padua, Italy, March 20-23, 2016. Proceedings
Jiafeng Guo, Yixing Fan, Qingyao Ai, W. Bruce Croft
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016
Jiafeng Guo, Yixing Fan, Qingyao Ai, W. Bruce Croft
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016
Liu Yang, Qingyao Ai, Jiafeng Guo, W. Bruce Croft
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2015

Chia-Jung Lee, Qingyao Ai, W. Bruce Croft, Daniel Sheldon
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

“∗” means equal contribution