Qingyao Ai

Workshops

Xiaoqiang Zhu, Kuang-chih Lee, Guorui Zhou, Biye Jiang, Zhe Wang, Kan Ren, Qingyao Ai, Weinan Zhang, Tangrui Ming
In the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2021)  ·  Online  ·  14 Aug 2021
Xiaoqiang Zhu, Kuang-chih Lee, Guorui Zhou, Biye Jiang, Liang Xiong, Junlin Zhang, Zhe Wang, Zheng Wen, Haitian Liu, Kan Ren, Qingyao Ai, Shandian Zhe, Weinan Zhang
In the 26th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2020)  ·  San Diego, California, USA  ·  23 Aug 2020
Yixing Fan, Qingyao Ai, Zhaochun Ren, LiangJie Hong, Dawei Yin, Jiafeng Guo
In Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2019)  ·  Melbourne, Australia  ·  15 Feb 2019